เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านข้อมูลสำคัญที่ผู้ปลูก
สร้างบ้านควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค


การทำฐานราก (เสาเข็ม)   

สาเข็มมาตรฐานที่ใช้สำหรับบ้านทั่วไป ใช้เข็ม I ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร หรือ ใช้เข็ม I ขนาด 0.18 x 0.18 เมตร และ/หรือ 0.22 x 0.22 เมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร ขนาดและจำนวนเสาเข็มในแต่ละฐานรากตามรายการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง

 

***  หมายเหตุ  :  
1. การคิดราคาเสาเข็มตอก  วิศวกรของบริษัทฯ  คำนวณไว้ที่ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร   หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มขนาด  และความยาวอื่นๆ  ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
2. หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มตอกที่มีความยาวเกินกว่าเสาเข็มมาตรฐานของบริษัทฯ  อันเนื่องมาจากสภาพที่ดินที่ปลูกสร้างไม่เอื้ออำนวย  ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
3. หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ  ตามคำสั่งของสำนักงานเขตในพื้นที่ปลูกสร้าง   หรือเพื่อใช้ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างฐานราก  เช่น  ตำแหน่งการลงเข็มใกล้สิ่งปลูกสร้างอื่นมากเกินไป  หรือสภาพที่ดินที่ปลูกสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เสาเข็มตอก   หรือสถานที่ปลูกสร้างมีทางเข้าคับแคบ  รถขนส่งเสาเข็มตอกไม่สามารถขนย้ายเสาเข็มเข้าไปบริเวณสถานที่ปลูกสร้างได้  เป็นต้น   ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน