พราะสร้างบ้าน ต้องเห็นบ้าน เราจึงอยากช่วยไขข้อ
ข้องใจทุกรายละเอียดของการสร้างบ้านให้คุณ ได้รู้ลึกและ
รู้จริง พร้อมทั้งได้สัมผัสขั้นตอนการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
โดยทีมงานมืออาชีพ

 


1 ปี มีเพียงครั้งเดียว กับกิจกรรม 

GRAND SITE SEEING "สร้างบ้าน ต้องเห็นบ้าน"

    กลุ่มบิวท์ทูบิวด์ จัดกิจกรรมที่สุดของที่สุดแห่งปี "Grand Site Seeing สร้างบ้าน ต้องเห็นบ้าน" กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด และ บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าอย่างหนาแน่น รวมทั้งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน เพราะเป็นกิจกรรมที่มอบประโยชน์ให้แก่ผู้ที่กำลังสนใจหรือมีแผนที่จะปลูกสร้างบ้าน ได้เข้ามารับความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ในการสร้างบ้านกันแบบเจาะลึกในทุกขั้นตอน ณ สถานที่ปลูกสร้างจริง และโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม  ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังมีแผนสร้างบ้านหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้าน เพราะทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของการสร้างบ้านแบบละเอียดและเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานก่อสร้างบ้าน พร้อมทั้งได้สัมผัสกับไซต์งานก่อสร้างบ้านจริง และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน ณ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ แบบใกล้ชิด

บรรยากาศการลงทะเบียนในช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม

บรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้าน ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทยอยเดินทางเข้าลงทะเบียนกันตั้งแต่ในช่วงเช้า  อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังสถานการ์ณการระบาดของไวรัส โควิท -19 นั่น ทางกลุ่มบริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่ง และจัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสำนักงานในทุกๆจุดเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป

บรรยากาศในการเข้าเยี่ยมชมไซต์งาน

โดยไซต์งานแรก ในวันนี้ เป็นการเข้าเยี่ยมชมไซต์งานโครงสร้าง เฉลิมพระเกียรติ ร.9  เป็นผลงานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย” CC3 ชั้น S0687″ บ้านหลังดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  905 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 1 ไร่  ราคาก่อสร้างประมาณ 20 ล้านบาท  สำหรับไซต์งานแบบบ้าน CC3  ชั้น หลังนี้ นอกจากก่อสร้างในส่วนของบ้านพักอาศัย 3 ชั้นสุดแล้ว  ยังดำเนินการสร้างในส่วนของโรงงาน ในพื้นที่เดียวกันอีกด้วย  ราคาก่อสร้างประมาณ 8 ล้านบาท ขณะนี้ในส่วนของงานก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 25%   โดยจะเป็นในส่วนของงานติดตั้งโครงสร้าง เสา คาน และงานหล่อ Joint 

สำหรับบรรยากาศในการเข้าเยี่ยมชมทั้ง 2 ไซต์งานในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากทางทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานก่อสร้าง รวมทั้งทางวิศวกรยังได้สาธิตถึงขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพบ้านในระหว่างงานก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบ้านที่ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ สร้างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ให้ความสนใจ และได้สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดของการก่อสร้างบ้านคุณภาพ อาทิ แบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชั่นการใช้งาน ฯลฯ โดยตลอดการเยี่ยมชมไซต์งาน ทีมผู้บริหาร วิศวรกร สถาปนิก และพนักงานขาย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างบ้าน แบบบ้าน และการเลือกใช้วัสดุ เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

สัมผัสกับกระบวนการผลิต ณ โรงงานผลตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์  โดยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป ณ ซอยอ่อนนุช 46  ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านพักอาศัยสำเร็จรูปให้กับบริษัทในกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้รับทราบถึงกระบวนการผลิต ขั้นตอนการตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งในการเยี่ยมชมจะมีคณะผู้บริหารระดับสูง ทีมสถาปนิก ทีมวิศวกรอาวุโสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทีมงานด้านการตลาด คอยให้คำแนะนำพร้อมนำและตอบทุกข้อสงสัย

ประมวลภาพบรรยากาศในช่วงบ่าย

ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมไซต์งานกันไปแล้วนั้น ในช่วงบ่ายสำหรับท่านที่มีความสนใจหรือมีแผนในการปลูกสร้างบ้านก็ได้ร่วมพูดคุย ขอคำปรึกษากับทีมสถาปนิกและพนักงานขายเกี่ยวกับรายละเอียดการสร้างบ้าน รับชมโมเดลแบบบ้าน  สเปควัสดุ อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากที่ให้เกียรติตัดสินใจจองปลูกสร้างบ้านกับกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ภายในงานอีกด้วย

สุดท้ายนี้ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ต้องขอขอบคุณเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ยังคงมอบความไว้วางใจ และให้การตอบรับเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านคุณภาพให้แก่คุณลูกค้าที่ให้เกียรติจองปลูกสร้างบ้านในงานนี้ ❤️

สามารถติดตามกิจกรรมของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ หรือติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการสร้างบ้านได้ที่ 02-721-3999 หรือ FB : Built To Build Group

หรือสามารถร่วมชมแบบบ้านหลากหลายดีไซน์ได้ที่สำนักงานใหญ่

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ถนนอ่อนนุช 46

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน