ลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ขอมอบความสุขด้วยการ
รับประกันโครงสร้างบ้านยาวนานถึ ง 20 ปี พร้อมเพิ่ม
ความมั่นใจกับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน
ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก


มั่นใจคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008

บริษัท บางกอกเอ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลายาวนาน และได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้าง และการบริการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด  นอกจากนี้ บิวท์ ทู บิวด์ ยังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของการก่อสร้าง และการบริการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จากสถาบันชั้นนำ TUV NORD (THHAILAND) LTD. ตลอดจนในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วน “ระบบโครงสร้างของบิวท์ ทู บิวด์” ยังเคยได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน URS (United Registrar of Systems) ที่รับรองการดำเนินการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อีกด้วย

ระบบควบคุณคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่บิวท์ ทู บิวด์ เคยได้นั้น เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และให้การยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและมีประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน