วัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบก่อสร้างสำเร็จรูป
ในรูปแบบผนังสำเร็จรูป Bearing Wall  ที่ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถือว่าเป็นระบบสำเร็จรูป
ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสูงสุดของประเทศไทย


ระบบผนังสำเร็จรูป

ระบบผนังสำเร็จรูป Bearing Wall (เฉพาะบ้าน SMART Home)

ระบบผนังสำเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่า ผนังรับน้ำหนัก ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบการก่อสร้างบ้านที่ใช้ผนังสำเร็จรูปของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ ระบบผนังสำเร็จรูปจะใช้ตัวผนังเป็นทั้งตัวกั้นห้อง และเป็นชิ้นส่วนที่ใช้รับกำลังในแนวดิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับ
น้ำหนักที่ตายตัว อย่างเช่น สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือการรับน้ำหนักที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา เช่น คน สัตว์เลี้ยงต่างๆ หรือแม้กระทั้งแรงลม ที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งจากความแตกต่างดังกล่าวนี้ ทำให้การออกแบบโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนการก่อสร้าง จึงมีข้อที่แตกต่างกันกับระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่ที่ใช้ โครงสร้างเสา-คาน ดังที่พบเห็นกันอยู่โดยทั่วๆ ไป ในปัจจุบัน


ระบบผนังสำเร็จรูป (Bearing Wall) เกิดจากการแก้ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรู้ ความชำนาญด้านการก่อสร้าง รวมถึงเรื่องปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน ทำให้งานล้าช้า และรวมถึงราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการผันผวนตลอดเวลา ซึ่งระบบระบบผนังสำเร็จรูปสามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ เนื่องจากระบบผนังสำเร็จรูป เป็นระบบการก่อสร้างรูปแบบใหม่ ที่เริ่มต้นจากการ นำแบบบ้านที่ต้องการก่อสร้างมาเข้าสู่โปรแกรมการถอดแบบ ซึ่งเมื่อแบบบ้านดังกล่าวถูกถอด
แบบออกมาแล้ว ระบบหรือแบบก็จะถูกส่งต่อไปยังการหล่อชิ้นส่วนที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนทันที โดยจะทำการหล่อคอนกรีตในขนาดที่เท่าแบบและเหมือนจริงทุกประการ คือ ต้นแบบจะมีการวางระบบท่อ ระบบไฟ หรือกำหนดจุดที่เอื้อต่อการตกแต่งภายในอย่างไร ระบบจะทำการหล่อคอนกรีตตามจริง โดยมีการวางท่อ และเว้นช่องจุดต่างๆ ไว้ให้แล้วเสร็จ โดยไม่ต้องมาทำการติดตั้งภายหลัง จากนั้นเมื่อได้ชิ้นส่วนครบสมบูรณ์ทุกชิ้นก็จะมีการขนไปประกอบ ณ สถานที่ก่อสร้างจริง โดยเริ่มติดตั้งจากชั้นล่างก่อน แล้วค่อยขึ้นไปติดตั้งที่ชั้นที่สอง ตามด้วยงานบันได และงานเก็บรอยต่อของผนังก็เป็นอันเสร็จสิ้น ส่วนหลังคาก็ดำเนินการ เช่นเดียวกันกับการก่อสร้างระบบปกติ ขณะเดียวกันงานตกแต่งพื้นผิว ปูกระเบื้อง ประตู-หน้าต่าง ก็สามารถเริ่มได้ในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการก่อสร้างในรูปแบบเดิมๆ ถึง 3 เท่า ระบบผนังสำเร็จรูป หรือ Bearing Wall จะมีความแข็งแรงกว่าระบบแบบหล่อในที่ เนื่องจากตัวผนังทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผ่านการควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การทดสอบ แรงรับ แรงอัด การขนส่ง และการติดตั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการก่อสร้างแบบหล่อในที่ ซึ่งผนังอาจจะเป็นอิฐมอญที่ไม่ได้มาตรฐาน ฝีมือและคุณภาพของแรงงานไม่คงที่ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ ช่างและผู้รับเหมาแต่ละราย ดังนั้นโอกาสที่ผนังจะเกิดการแตกร้าวตามผิวด้านนอกจึงมีมากกว่าระบบผนังสำเร็จรูป นอกจากนี้ ระบบผนังสำเร็จรูป ตัวผนังเกิดจากเนื้อคอนกรีตที่รวมตัวผสานจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน มีความแข็งแรง ทนทาน รวมถึงวิธีการกระจายน้ำหนัก ทำให้ระบบผนังสำเร็จรูปมีความคงทนและแข็งแรงเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงสามารถทำหน้าที่รับแรงในแนวดิ่งแทนการใช้เสาและคานในระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ได้ ซึ่งการปราศจากเสาและคานนี่เอง ในด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน จึงถือเป็นการปลดแอกด้านความคิดและจินตนาการพอสมควร เนื่องจากตัวบ้านจะไม่มีเสาตามแนวผนังและมุมห้อง ทำให้สามารถดำเนินการใช้พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ หรือเฟอร์นิเจอร์ได้ตลอดแนว การออกแบบตกแต่งภายในมีข้อจำกัดน้อยลง เป็นการตอบสนองความต้องการและใช้พื้นที่ของตัวบ้านได้คุ้มค่ามากที่สุด


ตัวอย่างบ้านที่สร้างจากระบบผนังสำเร็จรูป

 

วีดีโอระบบผนังสำเร็จรูป
 
©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน