างกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ เราปลูกสร้างบ้าน
ที่มีคุณภาพ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ทั้งงาน
ออกแบบและก่อสร้าง ด้วยนวัตกรรมการก่อสร้าง
ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องคุณภาพ
และงบประมาณที่ลูกค้าพอใจ


จุดเด่นของแบบบ้าน บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์
รารับสร้างความสุขที่เรียกว่า...บ้าน

 • ทีมงานบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
 • ทีมงานก่อสร้างมีประสบการณ์อันยาวนาน โดยมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างบ้านคุณภาพต่างทำเลมากกว่า 2,000 หลัง
 • ทีมเจ้าหน้าที่ขายพร้อมให้บริการ  และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลากสร้างบ้าน อย่างเป็นมืออาชีพ
 • ทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการในการควบคุมงานก่อสร้าง ณ ไซต์งาน จะเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการสร้างบ้าน โดยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในระหว่างก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • ใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างที่มีขั้นตอนกว่า 400 รายการ ด้วยระบบ Triple Check  เริ่มตั้งแต่ วิศวกรควบคุมหน้างาน วิศวกรอาวุโสที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จนถึงผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน
 • โครงสร้างบุคลากรภายในองค์กรมีลักษณะกะทัดรัด โดยเน้นเรื่องคุณภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหารงานภายองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุก ๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยได้จัดโปรแกรมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบด้านให้กับบุคลากรในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 • บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ มีสายสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ราคาบ้านอยู่ในระดับที่ถูกว่าบริษัทรับสร้างบ้านทั่วไปที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
 • มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงิน และจากการที่บริษัทฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง ส่งผลให้ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการกับสถาบันการเงินได้อย่างหลากหลาย รวมถึง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
 • ใช้นวัตกรรมระบบโครงสร้างของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ที่มีคุณภาพ มั่นคง แข็งแรง และได้มาตรฐาน ระดับสากล เพราะผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานโดยตรง 
 • การนำนวัตกรรมระบบโครงสร้างของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ มาใช้ในงานก่อสร้างจะส่งผลดี คือ ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานหน้าไซต์งาน สามารถก่อสร้างได้ในเวลาอันรวดเร็วในทุกฤดูกาล และมีผลทำให้ไซต์งานสะอาด เนื่องจากเป็นนวัตกรรมระบบโครงสร้างสำเร็จรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology)   
 • โครงสร้างของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์  เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะเป็นโครงสร้างชิ้นเดียวกัน ซึ่งคานจะมีคุณสมบัติเป็นคานต่อเนื่อง สามารถป้องกันการทรุดตัวได้ดี ที่สำคัญไม่มีรอยแตกร้าวระหว่างรอยต่อพร้อมรับประกันโครงสร้างบ้าน 20 ปี
 • แบบบ้านมีความสวยงามการดีไซน์ออกแบบเน้นใส่ใจในเรื่องเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยให้ความสำคัญต่อขนาดที่ดิน และฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • มุ่งเน้นให้บริการที่สะดวกครบครันแบบ One Stop Service โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายใน การขอ
  ใบอนุญาต ขอมิเตอร์ไฟฟ้า- ประปา ขอเลขที่บ้าน ฯลฯ  
 • ให้ความใส่ใจคัดเลือกเฉพาะวัสดุที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ได้มีการดูแลและบริหารจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน
 • รับประกันสร้างเสร็จตามกำหนด และงบประมาณไม่บานปลาย
©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน