ลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ยินดีเปิดโอกาส
ในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และร่วมเติบโต
​อย่างมั่นคงไปพร้อมกับเรา


กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ผู้นำบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ อันประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด , บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด และบริษัทสมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์ และความเชื่อมั่นมายาวนานกว่า 53 ปี และเพื่อที่จะเป็นการรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯมีความยินดีและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ร่วมปลูกสร้างความสำเร็จในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบุคคล โทร. 0-2721-3777 ต่อ 113 สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด เลขที่ 8 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Call Center 0-2721-3999 Fax 0-2721-3788 http://www.bhb.co.th หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ Email : personal@btb.co.th
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายงานบ้านพักอาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นสูงตามความสามารถ
 • ต้องการผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ อ่อนนุช 46  หนองแขม และ พหลโยธิน กม.27
ตำแหน่ง : วิศวกร / พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • มีพาหนะใช้งาน เพื่อดูแลควบคุมงานตามโซนที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : สถาปนิกฝ่ายขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบบ้านพักอาศัย
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา สามารถแนะนำและประสานงานกับลูกค้าได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นให้ตามผลงาน
ตำแหน่ง : พนักงานประมาณราคา
 • วฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ประมาณราคาบ้าน มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรม
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานและออกแบบบ้านพักอาศัย ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงานสถาปนิก 5 ปีขึ้นไป
ตำแหน่ง : สถาปนิกอาวุโส ( Senior Architect )
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานและออกแบบบ้านพักอาศัย ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานสถาปัตยกรรม ได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยซ่อม
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office เบื้องต้นได้
 • มีรถยนต์ใช้งานของตนเอง (มีค่าน้ำมันให้)
©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด